آراز تابلو توان تبریز

آراز تابلو توان تبریز


اطلاعات تماس


مدیرعامل :مهدی فتحعلی پور سنگستانی
وب سایت :http://araztablu.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +984134204660
نمابر :+984134209758
آدرس: تبریز - سردرود - ابتدای جاده خلجان - کوی صنعتی ولیعصر شرقی - 12 متری اول - شرکت آراز تابلو توان تبریز
کد پستی: 5361659791
See More
پست الکترونیک :
تلفن: +984133254038-39
آدرس: دفتر مرکزی : تبریز - چایکنار - بالاتر از بیمه تامین اجتماعی - نبش کوچه فاطمی - برج فناوری - طبقه هفتم - واحد شرقی

ارسال پیامScroll