آراز تابلو توان تبریز

آراز تابلو توان تبریز


محصولات / خدمات

سافت استارتر 110 کیلووات - RTK3205-110C

سافت استارتر 110 کیلووات

مدل : RTK3205-110C

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سافت استارتر 200 کیلووات - RTK3205-200D

سافت استارتر 200 کیلووات

مدل : RTK3205-200D

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سافت استارتر 30 کیلووات - RTK3205-30B

سافت استارتر 30 کیلووات

مدل : RTK3205-30B

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سافت استارتر 75 کیلووات - RTK3205-75B

سافت استارتر 75 کیلووات

مدل : RTK3205-75B

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سافت استارتر 92 کیلووات - RTK3205-92C

سافت استارتر 92 کیلووات

مدل : RTK3205-92C

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سافت استارتر 45 کیلووات - RTK3205-45B

سافت استارتر 45 کیلووات

مدل : RTK3205-45B

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

سافت استارتر 15 کیلووات - RTK3205-15A

سافت استارتر 15 کیلووات

مدل : RTK3205-15A

قدرت تولید : قابل مذاکره

نوع پرداخت : پیش پرداخت

اطلاعات تماس


مدیرعامل :مهدی فتحعلی پور سنگستانی
وب سایت :http://araztablu.ir/
پست الکترونیک :
تلفن: +984134204660
نمابر :+984134209758
آدرس: تبریز - سردرود - ابتدای جاده خلجان - کوی صنعتی ولیعصر شرقی - 12 متری اول - شرکت آراز تابلو توان تبریز
کد پستی: 5361659791
مشاهده بیشتر
پست الکترونیک :
تلفن: +984133254038-39
آدرس: دفتر مرکزی : تبریز - چایکنار - بالاتر از بیمه تامین اجتماعی - نبش کوچه فاطمی - برج فناوری - طبقه هفتم - واحد شرقی

ارسال پیامبه بالا بروید